بر اثر ضربه به نمایشگر یا آب خوردگی, TFT آسیب دیده باشد و خطوط سیاه عمودی ایجاد شده باشند. با تداوم و عدم مراجعه برای تعمیر, ناحیه معیوب توسعه خواهد یافت. برای بررسی بیشتر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.
1- از صحت پریز برق و محافظ مطمن شوید. 2- کابل تلویزیون را بررسی کنید. 3- صحت کنترل تلویزیون را بررسی کنید. 4- اگر تلویزیون روشن نشد نواحی زیر مشکوک است: پاور و منبع تغذیه اتصالات داخلی با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما برخوردار شود.